education

בלוג

מלחמת המפרץ הראשונה, מתוך אתר וויקיפדיה

הזירה החדשה בשדה הקרב

 מקיר הברזל להגנה אקטיבית     תפיסת הביטחון הישראלית הראשונה מזוהה עם זו של זאב ז’בוטינסקי, כבר בתחילתה של המאה העשרים. הלה ביסס את גישתו בעקבות המאורעות האלימים בשנים 1920-1921. כתוצאה מהמאורעות הללו כתב ז’בוטינסקי את מאמרו הידוע “קיר הברזל”. במאמר הציב ז’בוטינסקי שני עקרונות יסוד: האחד, אסור לגרש את ערביי ארץ ישראל. השני, אל […]

קריקטורת "החיסון משחרר", מתוך הרשתות החברתיות.

אגדה אורבנית אאוט, אגדה ויראלית אין

בשנת 1346 החלה מגפת "המוות השחור" להתפשט ממזרח למערב. זו הלמה בעוצמה לא רק בממדים דמוגרפיים, אלא גם בכלל מערכי החברה ומוסדות השלטון דאז. אגדות אורבניות על הרגלי ההיגיינה המוצלחים של הקהילות היהודיות, העלו אז טענות על שיעורי תמותה גבוהים יותר בקרב אלו הנוצריות. החשדות לא מיהרו להגיע ועלילת דם בדמות הרעלת המים בבארות הכתה […]

X

דיווח שנאה