רקע לעמוד המלצות

המלצות

התוכנית צוערים צעירים דיפלומטיה ודוברות פועלת להכשיר בני ובנות נוער לתפקידי דוברות, דיפלומטיה ומנהיגות צעירה. העמותה למאבק באנטישמיות ברשת מעניקה ידע רחב בכל הנוגע לבריונות, גזענות ואנטישמיות ברשת. למעשה, התכנים והידע שהחניכים רכשו במהלך הסדנה הקנו להם ידע רב ואמצעי פרקטי ממשי לטובת המאבק באנטישמיות הפושה ברשת.
יתרה מכך, במבצע "שומר החומות" הנוער בעיר אשדוד סייע בשיתוף עם העמותה בניטור תכנים אנטישמיים ובמאבק הכולל נגד אנטישמיות. כמו כן, רוב המפגשים התנהלו בזום בצורה מקצועית וסיפקו מענה משמעותי לנוער תחת הגבלות הקורונה.

משה ראובני   |  יווזם ומנהל התוכנית, צוערים צעירים דיפלומטיה ודוברות
X

דיווח שנאה