FOA

מי אנחנו

בשנים האחרונות חלה עלייה חדה בפרסום תכני שנאה על סוגיה השונים במרחב המקוון. לצד זאת, הגידול האסטרונומי שחל בתוכן האנטישמי הוא גבוה לאין שיעור ביחס לצורות שנאה אחרות. כיום, תכנים אנטישמיים מפורסמים ומשותפים מדי יום ביומו ברשתות חברתיות ובאתרי אינטרנט ברחבי העולם. תכנים אלו מפיצים דעות קדומות ותיאוריות קונספירציה, ואנטישמים נגד העם היהודי ונגד מדינת ישראל. היקף קהל היעד הנחשף לתכנים הוא כמאות מיליוני משתמשים, בהם ילדים, בני נוער וצעירים רבים, שמוזנים ממידע מוטעה ושקרי. קיימת קורלציה ברורה בין העלייה באנטישמיות מקוונת לבין עלייה במספר התקריות הפיזיות ואירועי הטרור על רקע אנטישמי במרחב הציבורי, כנגד קהילות יהודיות ברחבי העולם.

התנועה למאבק באנטישמיות ברשת הינה עמותה ישראלית שהוקמה בשנת 2020, והיא בין הגופים היחידים והמובילים בעולם שפועלים מדי יום ומדי שעה לניטור ולדיווח על תכנים אנטישמיים במרחב המקוון, במגוון שפות ורשתות חברתיות. פעילות זו מתבצע באמצעות גיוס והכשרה של מאות מתנדבים ופעילים מישראל ומרחבי העולם. מטרתה העיקרית של העמותה הינה להביא להסרת תכנים אנטישמיים מהרשתות החברתיות ולפעול לצמצום מספר התקריות האנטישמיות האלימות במרחב הציבורי.

תמונת מתנדבים
צוות העמותה נגד אנטישמיות ברשת
X

דיווח שנאה