Организация Борба с Антисемитизма Онлайн

Кои сме ние?

Борба с Онлайн Антисемитизма е неправителствена организация основана през 2020 година. Нашата цел е да се борим с антисемитизма онлайн и киберомразата чрез обучение на доброволци, които да докладват омразно съдържание в социалните мрежи, както и да повдигаме въпроса за феномена на киберомразата пред широката общественост (чрез образователни кръжоци и уебинари).

Въпреки че организацията е основана съвсем наскоро, ние сме обучили над 200 доброволци в международен мащаб в седем водещи социални мрежи.

Ние вярваме, че премахването на антисемитско съдържание онлайн ще допринесе за намаляването на антисемитизма офлайн в световен мащаб. Ние силно вярваме, че битката с антисемитизма не е единствено в интерес на еврейския народ. Борбата с киберомразата, насърчаването на разнообразие, равенство и толеранс е цел на всеки, който иска да направи света по-добро място, не само за евреи, но и за всеки един човек.

Нашият екип заедно с доброволци от няколко различни държави ни помагат да допринесем за промяна на глобално ниво.

Нашите цели

1
Следене на антисемитски становища, делегитимиране на Държавата Израел, расизъм и омраза в онлайн пространството в съответствие с работната дефиниция на Международния алианс за опазване на Холокоста за “антисемитизъм“.
2
Повдигане на въпроса за феномена на киберомраза и насърчаване на дискусии (особено сред по-младите) чрез образователни семинари.
3
Поддържане на база данни за прояви на антисемитизъм. Такива данни се използват в периодични доклади, анализиращи съвременни тенденции на антисемитизъм в онлайн пространството, както и честотата на премахване омразно съдържание в различни платформи.
4
Насърчаване на сътрудничеството между правителствени организации, национални и международни неправителствени организации, гражданското общество и социалните мрежи. Подобно сътрудничество е необходимо за борба с киберомразата като цяло, но и в частност с антисемитизма.
12
Социални мрежи
8
Езици
3000
Доброволци
60000
Докладвано антисемитско съдържание

Нашата дейност

Докладване на антисемитско съдържание в популярни социални мрежи: Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, Telegram и VK.
Обучаване на международни доброволци за наблюдение и докладване на антисемитско съдържание в социалните мрежи.
Организиране на подходящи образователни уебинари (достъпни до широката общественост без заплащане) и офлайн кръжоци.
Анализиране на тенденциите, свързани с онлайн антисемитизма въз основа на уникална база данни, събрана от нашия екип. Докладите се разпространяват чрез нашия бюлетин, уебсайт, социални мрежи и от израелските медии.

Постижения

1

Идентифицирали сме и докладвали хиляди антисемитски постове, видеа и изображения в 7 социални мрежи на над десетки езици.

2

Провели сме няколко офлайн образователни кръжоци за израелски ученици и студенти, както и международни уебинари, към които са се присъединили различни международни общности

3

Наели сме и сме обучили над 200 международни добровлци от различни среди и възрастови групи

4

Сътрудничили сме си с правителства, бизнеси, неправителствени организации и гражданско общество, за да можем ефективно да се борим с антисемитизма в социалните мрежи.

Партньори

X