Stop Racism
תמונת רקע - דגל ישראל
מחשב נייד
כתבי תורה - רקע

התנועה למאבק באנטישמיות ברשת

מי אנחנו

התנועה למאבק באנטישמיות ברשת היא עמותה ישראלית שפועלת לניטור ודיווח תכנים אנטישמיים, גזעניים ותכני שנאה במרחב המקוון. התנועה היא בין הגופים היחידים בעולם שמדווח על תכנים אלו מדי יום ומדי שעה במגוון שפות ורשתות חברתיות. התנועה פועלת להעלאת המודעות סביב תופעת הבריונות והשנאה במרחב המקוון יחד עם קידום שיח פלורליסטי בקרב הדור הצעיר בארץ ובעולם באמצעות סדנאות חינוכיות. זאת באמצעות פיתוח מסד נתונים מקוון לגילויי אנטישמיות ברשת, תוך פרסום והפצה של דו"חות, ניירות עמדה וחומרי הדרכה שיקדמו פעילות בינלאומית, שיטתית ויעילה בנושא.

החזון שלנו

אנו מאמינים שהסרת תכנים אנטישמיים במרחב המקוון תפחית את מספר התקריות האנטישמיות והאלימות במרחב הציבורי כנגד קהילותיהודיות בעולם. המאבק באנטישמיות יתרום ליצירת עולם טוב יותר עבור העם היהודי ועבור האנושות כולה.

המטרות

1
ניטור גילויי אנטישמיות, דה-לגיטימציה, גזענות ושנאה במרחב המקוון בהתאם להגדרת העבודה לאנטישמיות של הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה.
2
העלאת המודעות סביב תופעת הבריונות והשנאה במרחב המקוון וקידום שיח פלורליסטי בקרב הדור הצעיר באמצעות סדנאות חינוכיות.
3
הקמה ופיתוח של מאגר מידע לגילויי אנטישמיות ברשת, תוך פרסום והפצה של דו"חות שיקדמו פעילות בינלאומית, שיטתית ויעילה להסרת תכנים.
4
קידום שיתופי פעולה בין רשויות לאומיות וממשלתיות וארגונים אזרחיים לבין הרשת החברתית על מנת לשפר את מדיניותה

תחומי הפעילות

דיווח על תכנים אנטישמיים ברשתות חברתיות מובילות: אינסטגרם, טוויטר, טיקטוק, פייסבוק, טלגרם, וקונטאקטה
הכשרת מתנדבים ברחבי העולם בהתמודדות עם תכני שנאה והכרת המדיניות של הרשת החברתית
כתיבת סדנאות ומערכי חינוך מקוונים בנושאים בריונות, גזענות ואנטישמיות
ניתוח מגמות ומניעים להפצת אנטישמיות במרחב המקוון באמצעות בניית מסד נתונים בינלאומי

הישגים

1

ניטרנו אלפי תכנים מסיתים במגוון רשתות חברתיות ובמגוון שפות.

2

העברנו סדנאות חינוכיות לבני נוער וסטודנטים בארץ ובעולם בנושא מאבק בשנאה ובבריונות במרחב המקווון.

3

גיסנו והכשרנו יותר ממאתיים מתנדבים מכל העולם.

4

קידמנו שיתופי פעולה מקצועיים עם גופי ציבור וממשל ופרסמנו דו"חות שסוקרים את תופעת האנטישמיות.

7
רשתות חברתיות
6
שפות
200
מתנדבים
5000
תכנים אנטישמיים שדווחו
500
תכנים אנטישמיים שהוסרו

שותפים

X

דיווח שנאה