education

בלוג

תמונת מאמר לבלוג

גזענות ברשת החברתית: מה אומרים המספרים?

תופעת הגזענות בישראל היא אינה תופעה חדשה; מדי שבוע, מדווחים מקרי אלימות מילולית וגם פיזית בתוך החברה היהודית, וגם מחוצה לה. בשנתיים האחרונות, מרבית מקרי הגזענות הופנו כלפיי שלוש אוכלוסיות: חרדים, שמאלנים וערבים. כמו דברים רבים אחרים בחיים, גם הגזענות עברה תמורה בעשורים האחרונים, והיא גלשה במידה ניכרת לרשתות החברתיות. לפי דוח השנאה השנתי של […]

מלחמת המפרץ הראשונה, מתוך אתר וויקיפדיה

הזירה החדשה בשדה הקרב

 מקיר הברזל להגנה אקטיבית     תפיסת הביטחון הישראלית הראשונה מזוהה עם זו של זאב ז’בוטינסקי, כבר בתחילתה של המאה העשרים. הלה ביסס את גישתו בעקבות המאורעות האלימים בשנים 1920-1921. כתוצאה מהמאורעות הללו כתב ז’בוטינסקי את מאמרו הידוע “קיר הברזל”. במאמר הציב ז’בוטינסקי שני עקרונות יסוד: האחד, אסור לגרש את ערביי ארץ ישראל. השני, אל […]

קריקטורת "החיסון משחרר", מתוך הרשתות החברתיות.

אגדה אורבנית אאוט, אגדה ויראלית אין

בשנת 1346 החלה מגפת "המוות השחור" להתפשט ממזרח למערב. זו הלמה בעוצמה לא רק בממדים דמוגרפיים, אלא גם בכלל מערכי החברה ומוסדות השלטון דאז. אגדות אורבניות על הרגלי ההיגיינה המוצלחים של הקהילות היהודיות, העלו אז טענות על שיעורי תמותה גבוהים יותר בקרב אלו הנוצריות. החשדות לא מיהרו להגיע ועלילת דם בדמות הרעלת המים בבארות הכתה […]

X

דיווח שנאה