תמונת רקע וובינרים FOA

תכניות לסטודנטים

סטודנטים בכל רחבי ישראל מוזמנים להצטרף כמתנדבים בעמותה דרך טפסי ההרשמה באתר בתפריט "הצטרפו אלינו". סטודנטים במוסדות הלימוד להשכלה גבוהה יזכו בנקודות זכות כנגד ההתנדבות בעמותה ובהתאם לקריטריונים ולמספר שעות שקבע מוסד הלימוד.

מוסדות לימוד

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת רייכמן

אוניברסיטת תל אביב – פרויקט גמר

הקריה האקדמית אונו

המכללה האקדמית בית ברל

האקדמית גורדון

המכללה האקדמית ספיר

המרכז האקדמי רופין – פרויקט גמר

אחר

סטודנטים בכל רחבי ישראל מוזמנים להצטרף כמתנדבים בעמותה דרך טפסי ההרשמה באתר בתפריט "הצטרפו אלינו". סטודנטים ברשויות מקומיות שונות או אלו שפועלים דרך עמותות אחרות, יזכו במלגה כספית כנגד ההתנדבות בעמותה, בהתאם לקריטריונים שקבע המרכז המשלם

מרכז הצעירים הקומה השנייה, עיריית רמת גן

עתידים לתעשייה

X

דיווח שנאה