אפריל – יולי 2020

ניטור תכנים אנטישמיים בחודשים אפריל - יולי 2020

10/08/2020
April-July Report

יוני 2020

דו"ח בנושא אנטישמיות ברקע המחאות נגד גזענות ברחבי העולם

09/06/2020

אפריל 2020

דו"ח בנושא אנטישמיות ונגיף הקורונה

17/04/2020