ניטור תכנים אנטישמיים והסרתם ברשת החברתית VKontakte

ניטור תכנים אנטישמיים והסרתם ברשת החברתית VKontakte

X

דיווח שנאה